Εργαλειοθήκη

Επιλογές Προσβασιμότητας

Μέγεθος γραμματοσειράς:

Αναγνωσιμότητα:

Πλάτος διάταξης:

Κύριο περιεχόμενο

Μήνυμα ειδοποίησης

Αυτή η σελίδα παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές προσβασιμότητας που διατίθενται προς ΑμεΑ.

Σημαντικό: Εάν αντιμετωπίζετε δυσκολίες στην ανάγνωση της ιστοσελίδας, ενεργοποιήστε την πλήρη πρόσβαση.

Προσβασιμότητα σε αυτήν την ιστοσελίδα

Με τον όρο 'προσβασιμότητα'  νοείται η δυνατότητα των χρηστών να έχουν επιτυχημένη πρόσβαση σε δεδομένα του διαδικτύου. Η ιστοσελίδα αυτή έχει ως σκοπό την παροχή 'υψηλού επιπέδου προσβασιμότητας' σε ΑμεΑ με μια σειρά από δυνατότητες που εξηγούνται παρακάτω.

Επιλογές προσβασιμότητας

Για να εμφανίσετε τις επιλογές προσβασιμότητας κάντε κλικ στο κουμπί που είναι τοποθετημένο στο πάνω δεξί μέρος της ιστοσελίδας. Κάθε επιλογή προσβασιμότητας διαθέτει περιγραφή που μπορείτε να διαβάσετε φέρνοντας το ποντίκι σας πάνω.

Μέγεθος γραμματοσειράς

Χρησιμοποιήστε αυτό το εργαλείο για να κάνετε μεγέθυνση ή σμίκρυνση στη γραμματοσειρά. Διαφορετικά μπορείτε να αυξήσετε ή να ελαττώσετε το μέγεθος της σελίδας του περιηγητή χρησιμοποιώντας τα κουμπιά ( "Ctrl" και "+" ή "-" ).

Διάταξη

Μπορείτε να αλλάξετε τη διάταξη της ιστοσελίδας. Μερικές διατάξεις είναι χρήσιμες σε κατηγορίες χρηστών με δυσκολίες στην περιήγηση.

Κανονική διάταξη

Η προεπιλεγμένη διάταξη της ιστοσελίδας. 

Ενεργοποιήστε την προεπιλεγμένη διάταξη.

Διάταξη πλήρης πρόσβασης

Αυτή η διάταξη είναι χρήσιμη για χρήστες που χρησιμοποιούν προγράμματα screen readers, περιήγηση μόνο με πληκτρολόγιο και περιηγητές παλιάς τεχνολογίας.
Σε αυτή τη διάταξη κάθε σελίδα είναι χωρισμένη σε ενότητες και κάθε ενότητα διαθέτει μία περιγραφή.Στην κορυφή κάθε σελίδας υπάρχει menu που βοηθάει τον χρήστη να μεταβαίνει σε επόμενες ενότητες.

Ενεργοποιήστε την πλήρη πρόσβαση.

Διάταξη υψηλής ανάλυσης

Αυτή η διάταξη είναι κατάλληλη για χρήστες με χαμηλή όραση.

Σε αυτή τη διάταξη όλες οι ενότητες είναι σε πλήρες πλάτος. Αυτό  κάνει το περιεχόμενο ευανάγνωστο και βοηθάει τους χρήστες με χαμηλή όραση να εστιάσουν στο κείμενο.

Τέλος , όλοι οι σύνδεσμοι είναι μαρκαρισμένοι και δεν υπάρχουν ειδικά εφέ στα γραφικά.

Ενεργοποιήστε την διάταξη υψηλής αντίθεσης.

Γραφικά

Μέγιστη αναγνωσιμότητα

Αυτή η επιλογή είναι χρήσιμη για χρήστες με χαμηλή όραση ή χρήστες με διαγνωσμένη ανικανότητα.Ενεργοποιήστε την μέγιστη αναγνωσιμότητα.

 

Ελάττωση φωτεινότητας

Αυτή η επιλογή είναι χρήσιμη για χρήστες με χαμηλή όραση.